دکتر علی دیواندری - صفحه پارک آقای دامنه

ناشر منبع

angle-left null دکتر علی دیواندری

دکتر علی دیواندری

دکتر علی دیواندری استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و رییس کنونی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد.

رزومه و بیوگرافی

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تحصیلات:

دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران (۱۳۸۰)

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی تربیت مدرس(۱۳۷۳)

کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران (۱۳۶۸)

سوابق مدیریتی و فعالیت های اجرائی

رییس کنونی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

مدیرعامل بانک پارسیان

مدیرعامل بانک ملت (۹۲ -۱۳۸۴)

عضو هیات مدیره بانک ملت (۸۴ -۱۳۸۳)

مشاور مدیرعامل و رییس مرکز تحقیقات بانک ملت (۸۳ -۱۳۷۶)

معاونت اداری مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (۷۵ -۱۳۷۳)

مسئول شاخه‌های تحقیقاتی رشته مدیریت، در گروه علوم انسانی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی از سال ۶۸ تا ۷۲

معاون مالی و اداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از سال ۷۳ تا ۷۵

مسئول طراحی و اجرای برنامه استراتژیک شرکت سرمایه‌گذاری ملت از سال ۷۶ تا ۷۸

عضو هیأت امنا مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی​​​​​​​​​​​​​​