دکتر شاپور زارعی - صفحه پارک آقای دامنه

ناشر منبع

angle-left null دکتر شاپور زارعی

دکتر شاپور زارعی محقق برجسته و مدیر برگزیده در حوزه اقتصاد و بانکداری می باشد.

دکتر شاپور زارعی محقق برجسته و مدیر برگزیده حوزه اقتصاد و بانکداری می باشد. وی دارای دو مدرک دکتری در رشته های مدیریت فناوری از دانشگاه TUA آمریکا و اقتصاد پولی از دانشگاه شیراز بوده و مقاطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت مالی در دانشگاه تهران و مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی را با موفقیت گذرانده است. همچنین، ایشان بیش از ده دوره تخصصی در حوزه های مدیریت پروژه، مدیریت مالی و کسب و کار الکترونیک را زیر نظر آکادمی مدیریت پروژه آمریکا گذرانده اند.

به اعتبار و استناد فعالیت های پژوهشی میان رشته ای، نشان نوآوری از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به وی اعطا شده و عضویت در چندین مجمع و انجمن علمی بین المللی در اروپا و آسیا نیز در زمره فعالیت های دکتر زارعی می باشد.

عمده شهرت وی در طرح ریزی و ایجاد نخستین بانک هوشمند بر پایه زیرساخت های مبتنی بر هوش مصنوعی و سیستم های خبره بوده که منجر به چاپ کتابی مرجع در این حوزه با همکاری انتشارات Cambridge International Scholars در انگلستان گردیده است. این کتاب از طریق Amazon قابل دریافت و مطالعه برای علاقمندان می باشد:

https://www.amazon.com/Intelligent-Banking-New-Phenomena/dp/1547090219 ​​​​​​​