انجمن علمی - صفحه پارک آقای دامنه

ناشر منبع

اردوان فرهاد مشیری

اردوان فرهاد مشیری تاجر و سرمایه گذار ایرانی - انگلیسی است که جزو حسابداران خبره به شمار می رود.

دکتر شاپور زارعی

دکتر شاپور زارعی محقق برجسته و مدیر برگزیده در حوزه اقتصاد و بانکداری می باشد.

دکتر مسعود نیلی

دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی آقای حسن روحانی بوده است و دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلیس می باشد.

دکتر علی دیواندری

دکتر علی دیواندری استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و رییس کنونی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد.